Brilliant PMPRO w 2 nowo otwartych hotelach Holiday Inn Express

Grupa Foremost Hospitality otwarła swój 5-ty oraz 6-ty hotel Holiday Inn Express. Obiekty są zlokalizowane w Niemczech, we Frankfurcie oraz Dreźnie. Oba hotele używają systemu recepcyjnego Brilliant PMpro wraz z 2-kierunkowym interfejsem do centralnego systemu rezerwacji Holidex. W chili obecnej 12 hoteli Holiday Inn Express w Niemczech wybrały Brilliant PMPRO jako swój system recepcyjny, co […]

Read more