4H Chef

Moduł S4H Chef, to okienkowa, aplikacja magazynowo-rozliczeniowa.
Główną zaletą tego modułu w odniesieniu do najpopularniejszych aplikacji konkurencyjnych jest nowoczesny i zaawansowany system raportowania, działający w oparciu o cztery sposoby prezentacji danych:

  • dokumenty z możliwością definiowania własnych dokumentów opartych o przygotowane źródło danych
  • definiowalne widoki tabel z możliwością ich prostego grupowania, filtrowania i porządkowania
  • graficzne wykresy reprezentujące dane
  • intuicyjne i proste tabele przestawne (kostki OLAP) z możliwością zapamiętywania własnych układów, generowania wykresów
  • słupkowych działających w technologii „drill-down” (przechodzenie od ogółu do szczegółu przez wybór słupka na wykresie)

Ponadto aplikacja oferuje:

  • możliwość definiowania własnych lub zmiany istniejących dokumentów we wbudowanym edytorze
  • możliwość eksportowania dokumentów i zestawień do popularnych formatów, m.in.: PDF, HTML, RTF, XLS, BMP, JPG, przy czym eksport działa zgodnie z technologią WYSIWYG (To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz)
  • niemodalny charakter działania aplikacji, tj. możliwość obsługi wielu okien jednocześnie (nie trzeba przerywać wprowadzania dostawy, aby wykonać zestawienie stanów)

Przykładowe ekrany