Grupa Foremost Hospitality otwarła swój 5-ty oraz 6-ty hotel Holiday Inn Express.
Obiekty są zlokalizowane w Niemczech, we Frankfurcie oraz Dreźnie. Oba hotele używają systemu recepcyjnego Brilliant PMpro wraz z 2-kierunkowym interfejsem do centralnego systemu rezerwacji Holidex. W chili obecnej 12 hoteli Holiday Inn Express w Niemczech wybrały Brilliant PMPRO jako swój system recepcyjny, co stanowi 60% rynku. Dzięki dostępności 2-kierunkowego interfejsu Holidex oraz wysokim standardom obsługi klienta, zmianę systemu recepcyjnego na Brilliant PMPRO przeprowadza coraz więcej obiektów Holiday Inn oraz Crown Plaza.